Currently browsing: Новини

Одобрен проект “Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Договор № BG-RRP-3.005-1291-C01
Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Прочетете повече

Процедура за избор на изпълнител чрез избор с “Публична покана” по ДБФП № BG16RFOP002-2.040-1331-C01 Подобряване на производствения капацитет в “КЕМП” АД

Предмет на процедурата: „ Избор на изпълнител за доставка на устройство за цифрово маркиране на единични проводници – 1 бр.

Прочетете повече

Процедура за избор на изпълнител чрез избор с “Публична покана” по ДБФП № BG16RFOP002-2.040-1331-C01 Подобряване на производствения капацитет в “КЕМП” АД.

Предмет на процедурата: „Доставка на оборудване за подобряване на производствения капацитет в “КЕМП” АД по обособени позиции“.

Прочетете повече

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване и ще се свържем с вас до няколко работни дни.