Процедура за избор на изпълнител чрез избор с “Публична покана” по ДБФП № BG16RFOP002-2.040-1331-C01 Подобряване на производствения капацитет в “КЕМП” АД.

Одобрен проект “Договор №: BG16RFOP002 2.040 1331 C01 „Подобряване на производствения капацитет в “КЕМП” АД“

Предмет на процедурата: „Доставка на оборудване за подобряване на производствения капацитет в “КЕМП” АД по обособени позиции“.

Прогнозна стойност: 1 406 121,00 лв. без ДДС.

Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 01.06.2020 г.

Крайна дата за подаване на оферти: 08.06.2020 г.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване и ще се свържем с вас до няколко работни дни.