Процедура за избор на изпълнител чрез избор с “Публична покана” по ДБФП № BG16RFOP002-2.040-1331-C01 Подобряване на производствения капацитет в “КЕМП” АД

Предмет на процедурата: „ Избор на изпълнител за доставка на устройство за цифрово маркиране на единични проводници – 1 бр. “

Прогнозна стойност: 94 584,00 лв. без ДДС

Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 12.08.2020 г.

Крайна дата за подаване на оферти: 19.08.2020 г.

 

ДОКУМЕНТИ:

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване и ще се свържем с вас до няколко работни дни.